Nasz zakład

Siedziba Firmy

Zautomatyzowany system przechowywania owoców

Komory z kontrolowaną atmosferą...

Zmodyfikowana atmosfera...

Zachowana jakość owoców…

Linia sortownicza z rozładunkiem wodnym

Rozładunek wodny...

Delikatne płukanie...

Wstępny proces selekcji…

Dokładny proces klasyfikacji…

Pakowanie owoców….